Sukces Kancelarii w sprawie egzekucyjnej

Zespół Kancelarii Prawnej Grabek Gróndwald skutecznie poprowadził sprawę nielegalnego zajęcia przez Komornika środków zgromadzonych na rachunku bankowym naszego Klienta. Dzięki wnikliwej analizie przepisów prawnych oraz szybkiej reakcji naszych Prawników, zajęcie zostało uznane za nielegalne, a…

Więcej Info


Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

W społeczeństwie istnieje ogólne przekonanie, że sprawa rozwodowa trwa długo oraz wiąże się ze sporymi kosztami. W przepisach prawnych są pewne rozwiązania, które w sposób szybki i bezkonfliktowy, pomogą osiągnąć rozwód. Ile trwa rozwód bez orzekania o winie lub za porozumieniem stron? Kiedy oboje…

Więcej Info


W gazecie „Nowy Rolnik” pojawił się artykuł mec. Anny Grabek

W gazecie „Nowy Rolnik”  I-II/2022 pojawił się artykuł wspólnika naszej kancelarii - radcy prawnego Anny Grabek na temat umowy dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę. Fragment artykułu: „Umowy dzierżawy nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne, którymi posługują się firmy, mogą zawierać niekorzystne…

Więcej Info


Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka to postępowanie, o którym słyszała zapewne większość z nas. Zwykle poszukujemy tego hasła, gdy nasza sytuacja materialna jest zła. Jednak większość osób, które do nas trafiają, posiadają nieprawdziwe informacje na temat tej procedury. Celem artykułu jest przedstawienie…

Więcej Info


Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych. Więcej uprawnień dla ZUS w zakresie kontroli zwolnień lekarskich.

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), wprowadziła liczne zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma dodatkowe uprawnienia w…

Więcej Info


Na portalu „INFOR” pojawił się artykuł mec. Anny Grabek

Na portalu www.infor.pl ukazał się kolejny artykuł mec. Anny Grabek pt.: „Umowa rezerwacyjna na podstawie nowej ustawy deweloperskiej”. W dniu 30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o…

Więcej Info


Nowa ustawa deweloperska – jakie zmiany?

Istotne zmiany wprowadzone nową ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. W dniu 9 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz…

Więcej Info


Umowa spedycji a umowa przewozu

Często praktyce mogą pojawić się trudności z określeniem, czy zawarta umowa jest umową spedycji, czy umową przewozu. W obu umowach głównym celem będzie przede wszystkim transport różnego rodzaju towaru. Jednak w przypadku umowy spedycji mogą pojawić się dodatkowe usługi. Ponadto możliwe jest…

Więcej Info


Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie lub zaginięcie towaru na podstawie konwencji CMR

                    Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (dalej: „CMR”) stanowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i znajduje zastosowanie do prawie wszystkich umów przewozu międzynarodowego. Co do…

Więcej Info


Zaległy urlop wypoczynkowy

Przykład: Pracownik zatrudniony  na podstawie umowy o pracę ma zaległy urlop wypoczynkowy. Ustalono, że pracownik posiada niewykorzystane dni urlopowe za poprzedni 2020 rok.  Pracodawca chce wysłać pracownika na urlop zaległy. Czy pracownik może odmówić? W jakim czasie powinno nastąpić…

Więcej Info


Umowa deweloperska – czym jest?

Definicja umowy deweloperskiej Zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 z późn. zm.), dalej „ustawa deweloperska”,umowa deweloperska dotyczy przeniesienia na…

Więcej Info


UMOWA DEWELOPERSKA. O czym warto pamiętać przed podpisaniem umowy?

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym to bardzo poważny krok w życiu każdego człowieka pod wieloma względami. Przede wszystkim wiąże się to z koniecznością poniesienia wysokich kosztów po stronie kupującego, pochodzących często z oszczędności całego życia albo niejednokrotnie z kredytu bankowego.…

Więcej Info


Artykuł mec. Anny Grabek na portalu infor.pl

Na portalu www.infor.pl ukazał się kolejny artykuł pt.: "Choroba przedsiębiorcy a prowadzenie działalności gospodarczej" napisany przez mec. Annę Grabek. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej…

Więcej Info


Praca w trybie zdalnym, a skuteczne wypowiedzenie umowy o pracę.

Praca zdalna gości w naszym życiu już od roku. Mimo że potrzeba jej uregulowania była postulowana od dawna, dopiero pandemia zmusiła ustawodawcę do wprowadzenia tej formy pracy w życie. Niestety, instytucja pracy zdalnej nie została jeszcze uregulowana w Kodeksie pracy. Na razie dość skąpa…

Więcej Info


Umowa przewozu – jak ją interpretować?

Umowa przewozu – definicja W poprzednim wpisie omówiliśmy umowę spedycji, czyli jedną z dwóch umów uregulowanych w kodeksie cywilnym, stosowanych w szeroko rozumianym transporcie. W niniejszym artykule pochylimy się nad umową przewozu, czyli drugą umową uregulowaną w kodeksie cywilnym. Natomiast w…

Więcej Info


Wypadek komunikacyjny – odszkodowanie

Jakie kroki należy podjąć, jeżeli doszło do wypadku drogowego lub kolizji drogowej? Za co powinien zapłacić ubezpieczyciel?  Czy potrzebujemy dane od innych uczestników zdarzenia? Takie pytania często nasuwają się u uczestników w wypadkach komunikacyjnych. Choć coraz częściej są zasądzane…

Więcej Info


Umowa spedycji – co powinna zawierać ?

UMOWA SPEDYCJI – CO POWINNA ZAWIERAĆ? W pierwszej kolejności umowę spedycji należy odróżnić od umowy przewozu. Istotą umowy spedycji jest przede wszystkim nie tylko cała organizacja przewozu towaru, ale także inne czynności z nim związane (np.: załatwienie formalności celnych, przechowanie,…

Więcej Info


Poradnik dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się otworzyć biznes

Rząd wprowadził nowe obowiązujące od dnia 27 lutego 2021 roku obostrzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.…

Więcej Info


Współpraca z Grupą Wydawniczą INFOR

Mamy przyjemność poinformować, że od 26 lutego 2021 r. partner Kancelarii radca prawny Anna Grabek została jednym z ekspertów portalu INFOR.PL. W ramach nawiązanej współpracy będzie publikowała artykuły z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego, prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Portal…

Więcej Info


Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald wśród laureatów plebiscytu „ORŁY PRAWA 2020”

Niezwykle miło nam poinformować, że Kancelaria została doceniona przez Klientów, stając się laureatem plebiscytu "Orły Prawa 2020". Kancelaria uzyskała wynik 9.1/10 pkt co pozwoliło zająć I miejsce. Na ocenę końcową w plebiscycie Orły Prawa składa się średnia ważona ze wszystkich ocen wystawionych…

Więcej Info


Zmiany w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych – ULGA ABOLICYJNA

28 stycznia 2021 | radca prawny Anna Grabek Ulga abolicyjna - o co chodzi ? Ulga abolicyjna oznacza w dużym uproszczeniu, że dochody osiągane z pracy za granicą przez Polaków nie są opodatkowane w Polsce. Niemniej, aby wyjaśnić co to jest ulga abolicyjna, należy omówić rezydencje podatkową, która…

Więcej Info


Umowa o dzieło pod kontrolą ZUS !

Od 1 stycznia 2021 r. umowy o dzieło muszą zostać zgłoszone do ZUS. Na razie nie wiążę się to z obowiązkiem opłacania składek od takiego kontraktu. Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS spoczywa na płatniku składek lub osobie fizycznej zlecającej dzieło. Taki obowiązek będzie ciążył na tych…

Więcej Info