Nowa ustawa deweloperska – jakie zmiany?

Istotne zmiany wprowadzone nową ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. W dniu 9 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz…

Więcej Info


Umowa spedycji a umowa przewozu

Często praktyce mogą pojawić się trudności z określeniem, czy zawarta umowa jest umową spedycji, czy umową przewozu. W obu umowach jej głównym celem będzie przede wszystkim transport różnego rodzaju towaru. Jednak w przypadku umowy spedycji, mogą pojawić się dodatkowe usługi.  Na dodatek, możliwe…

Więcej Info


Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie lub zaginięcie towaru na podstawie konwencji CMR

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (dalej „CMR”) stanowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i znajduje zastosowanie do prawie wszystkich umów przewozu międzynarodowego. Co do zasady, ma głównie zastosowanie do każdego przewozu towarów, jeżeli miejsce…

Więcej Info


Zaległy urlop wypoczynkowy

Przykład: Pracownik zatrudniony  na podstawie umowy o pracę ma zaległy urlop wypoczynkowy. Ustalono, że pracownik posiada niewykorzystane dni urlopowe za poprzedni 2020 rok.  Pracodawca chce wysłać pracownika na urlop zaległy. Czy pracownik może odmówić? W jakim czasie powinno nastąpić…

Więcej Info


Umowa deweloperska – czym jest?

Definicja umowy deweloperskiej Zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 z późn. zm.), dalej „ustawa deweloperska”,umowa deweloperska dotyczy przeniesienia na…

Więcej Info


UMOWA DEWELOPERSKA. Co należy wiedzieć przed zwarciem umowy?

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym to bardzo poważny krok w życiu każdego człowieka pod wieloma względami. Przede wszystkim wiąże się to z koniecznością poniesienia wysokich kosztów po stronie kupującego, pochodzących często z oszczędności całego życia albo niejednokrotnie z kredytu bankowego.…

Więcej Info


Artykuł mec. Anny Grabek na portalu infor.pl

Na portalu www.infor.pl ukazał się kolejny artykuł pt.: "Choroba przedsiębiorcy a prowadzenie działalności gospodarczej" napisany przez mec. Annę Grabek. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej…

Więcej Info


Praca w trybie zdalnym, a skuteczne wypowiedzenie umowy o pracę.

Praca zdalna gości w naszym życiu już od  roku. Mimo, iż potrzeba jej uregulowania była postulowana od dawna, dopiero pandemia zmusiła ustawodawcę do wprowadzenia tej formy pracy w życie. Niestety, instytucja pracy zdalnej nie została jeszcze uregulowana w Kodeksie pracy. Na razie, dość skąpa…

Więcej Info


Umowa przewozu – jak ją interpretować?

Umowa przewozu - definicja W poprzednim artykule omówiono umowę spedycji, czyli jedną z dwóch umów uregulowanych w kodeksie cywilnym stosowanych w szeroko rozumianym transporcie. W niniejszym artykule pochylimy się nad umową przewozu, czyli drugą umową uregulowaną w kodeksie cywilnym. Natomiast w…

Więcej Info


Wypadek komunikacyjny – odszkodowanie

Jakie kroki należy podjąć, jeżeli doszło do wypadku drogowego lub kolizji drogowej? Za co powinien zapłacić ubezpieczyciel?  Czy potrzebujemy dane od innych uczestników zdarzenia? Takie pytania często nasuwają się u uczestników w wypadkach komunikacyjnych. Choć coraz częściej są zasądzane…

Więcej Info


Umowa spedycji. Co powinna zawierać ?

  W pierwszej kolejności, umowę spedycji należy odróżnić od umowy przewozu. Istotą umowy spedycji jest przede wszystkim nie tylko cała organizacja przewozu towaru, ale także inne czynności z nim związane (np.: załatwienie formalności celnych, przechowanie, opakowanie przesyłki, zawarcie umowy…

Więcej Info


Poradnik dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się otworzyć biznes

Rząd wprowadził nowe obowiązujące od dnia 27 lutego 2021 roku obostrzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.…

Więcej Info


Współpraca z Grupą Wydawniczą INFOR

Mamy przyjemność poinformować, że od 26 lutego 2021 r. partner Kancelarii radca prawny Anna Grabek została jednym z ekspertów portalu INFOR.PL. W ramach nawiązanej współpracy będzie publikowała artykuły z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego, prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Portal…

Więcej Info


Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald wśród laureatów plebiscytu “ORŁY PRAWA 2020”

Niezwykle miło nam poinformować, że Kancelaria została doceniona przez Klientów, stając się laureatem plebiscytu "Orły Prawa 2020". Kancelaria uzyskała wynik 9.1/10 pkt co pozwoliło zająć I miejsce. Na ocenę końcową w plebiscycie Orły Prawa składa się średnia ważona ze wszystkich ocen wystawionych…

Więcej Info


Zmiany w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych – ULGA ABOLICYJNA

28 stycznia 2021 | radca prawny Anna Grabek Ulga abolicyjna - o co chodzi ? Ulga abolicyjna oznacza w dużym uproszczeniu, że dochody osiągane z pracy za granicą przez Polaków nie są opodatkowane w Polsce. Niemniej, aby wyjaśnić co to jest ulga abolicyjna, należy omówić rezydencje podatkową, która…

Więcej Info


Umowa o dzieło pod kontrolą ZUS !

Od 1 stycznia 2021 r. umowy o dzieło muszą zostać zgłoszone do ZUS. Na razie nie wiążę się to z obowiązkiem opłacania składek od takiego kontraktu. Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS spoczywa na płatniku składek lub osobie fizycznej zlecającej dzieło. Taki obowiązek będzie ciążył na tych…

Więcej Info