Radca prawny

Gabriel Gróndwald

Przedmiotem jego specjalizacji jest prawo cywilne, prawo korporacyjne, prawo nieruchomości, prawo transportowe i przewozowe oraz prawo zamówień publicznych.
Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i negocjowania umów handlowych. W swojej karierze zawodowej doradzał dla spółek z grup międzynarodowych działających m.in. w sektorze produkcji maszyn budowlanych oraz projektowania i realizowania kampanii komunikacyjnych, które pomagają zdynamizować sprzedaż.

Relacje z klientami i partnerami biznesowymi buduje na zaufaniu i wspólnych celach biznesowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas kilkuletniej praktyki w jednostkach państwowych oraz kancelariach mających swoje siedziby w Warszawie.

Ukończył studia podyplomowe Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również świadectwo Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Od maja 2019 roku pełni rolę członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ełku.
Pracuje również w języku angielskim.


Radca prawny

Anna Grabek

Specjalizuje się w sprawach spornych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa upadłościowego oraz postępowania egzekucyjnego. Brała udział w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane z ramienia jednej z wiodących firm zajmujących się generalnym wykonawstwem w Warszawie. W swojej karierze zawodowej doradzała również przy dużych projektach infrastrukturalnych.

Jej praktyka obejmuje również obsługę przedsiębiorców w sprawach dotyczących e-commerce (handlu elektronicznego). Wspiera przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe oraz świadczących usługi on-line.
Specjalizuje się również w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów odpowiedzialnych za szkodę. Doradza również klientom indywidualnym w zakresie procedur związanych z prawem rodzinnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących kancelariach oraz jako prawnik wewnętrzny w spółce kapitałowej działającej w branży budowlanej.