Kancelaria prawna specjalizuje się między innymi w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na etapie postępowań likwidacyjnych oraz sądowych. Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu dochodzonych roszczeń z tytułu szkód majątkowych oraz osobowych.

Doradztwo w zakresie odszkodowań obejmuje w szczególności:

  • wypadki komunikacyjne (o zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, utracone korzyści, zwrot wartości zniszczonego mienia, zwrot kosztów pojazdu zastępczego itp.);
  • wypadki w rolnictwie;
  • wypadek przy pracy;
  • błędy medyczne;
  • odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy;
  • odpowiedzialnością z tytułu czynów niedozwolonych;
  • odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości w związku z budową lub poszerzeniem drogi publicznej.