Kancelaria pomaga w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługujemy procesy tworzenia i rejestracji spółek, fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, pomagamy w przeprowadzaniu ich skutecznej i sprawnej likwidacji. Specjalizujemy się w procesach przekształceniowych, takich jak łączenia, podziały i zmiany formy prawnej spółek.

Dodatkowo, oferujemy obsługę prawną przy bieżącym funkcjonowaniu, wspieramy funkcjonowanie organów spółek – zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

prawo handlowe

 

prawnik do prawa handlowego

 

prawo gospodarcze

 

prawnik od prawa gospodarczego

 

doradztwo prawne dla przedsiębiorców

 

doradztwo prawne dla handlowców

 

doradztwo prawne przy prowadzeniu firmy

 

doradztwo prawne dla firm

 

doradztwo prawne przy zakładaniu spółki

 

doradztwo prawne przy zakładaniu fundacji

 

doradztwo prawne przy zakładaniu stowarzyszeń

 

obsługa prawna dla organów spółek

 

prawo handlowe

 

prawnik do prawa handlowego

 

prawo gospodarcze

 

prawnik od prawa gospodarczego

 

doradztwo prawne dla przedsiębiorców

 

doradztwo prawne dla handlowców

 

doradztwo prawne przy prowadzeniu firmy

 

doradztwo prawne dla firm

 

doradztwo prawne przy zakładaniu spółki

 

doradztwo prawne przy zakładaniu fundacji

 

doradztwo prawne przy zakładaniu stowarzyszeń

 

obsługa prawna dla organów spółek

 

 • doradztwo prawne na wstępnym etapie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w tym w wyborze jej właściwej formy prawnej;
 • wsparcie w bieżącej działalności przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • doradztwo prawne przy zakładaniu spółek, fundacji, stowarzyszeń;
 • reprezentację w postępowaniu rejestrowym podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego);
 • opracowywanie i analiza projektów zmian do umów i statutów spółek;
 • opracowywanie i analiza wewnętrznych regulaminów;
 • obsługę prawną przy przeprowadzaniu posiedzeń organów spółek (w tym pełnienie funkcji protokolanta zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy);
 • przedstawianie propozycji odpowiedniego zabezpieczenia praw wspólników i ich spadkobierców;
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów oraz reprezentowanie w negocjacjach pomiędzy wspólnikami;
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz odpowiedzialności członków zarządu, za szkody wyrządzone spółce;
 • opracowywanie projektów umów oraz przeprowadzenie zbycia udziałów i akcji oraz umów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i członkami organów spółek.

prawo handlowe Ełk

prawnik do prawa handlowego Ełk

prawo gospodarcze Ełk

prawnik od prawa gospodarczego Ełk

doradztwo prawne dla przedsiębiorców Ełk

doradztwo prawne dla handlowców Ełk

doradztwo prawne przy prowadzeniu firmy Ełk

doradztwo prawne dla firm Ełk

doradztwo prawne przy zakładaniu spółki Ełk

doradztwo prawne przy zakładaniu fundacji Ełk

doradztwo prawne przy zakładaniu stowarzyszeń Ełk

obsługa prawna dla organów spółek Ełk

prawo handlowe Giżycko

prawnik do prawa handlowego Giżycko

prawo gospodarcze Giżycko

prawnik od prawa gospodarczego Giżycko

doradztwo prawne dla przedsiębiorców Giżycko

doradztwo prawne dla handlowców Giżycko

doradztwo prawne przy prowadzeniu firmy Giżycko

doradztwo prawne dla firm Giżycko

doradztwo prawne przy zakładaniu spółki Giżycko

doradztwo prawne przy zakładaniu fundacji Giżycko

doradztwo prawne przy zakładaniu stowarzyszeń Giżycko

obsługa prawna dla organów spółek Giżycko

prawo handlowe Olecko

prawnik do prawa handlowego Olecko

prawo gospodarcze Olecko

prawnik od prawa gospodarczego Olecko

doradztwo prawne dla przedsiębiorców Olecko

doradztwo prawne dla handlowców Olecko

doradztwo prawne przy prowadzeniu firmy Olecko

doradztwo prawne dla firm Olecko

doradztwo prawne przy zakładaniu spółki Olecko

doradztwo prawne przy zakładaniu fundacji Olecko

doradztwo prawne przy zakładaniu stowarzyszeń Olecko

obsługa prawna dla organów spółek Olecko

prawo handlowe Suwałki

prawnik do prawa handlowego Suwałki

prawo gospodarcze Suwałki

prawnik od prawa gospodarczego Suwałki

doradztwo prawne dla przedsiębiorców Suwałki

doradztwo prawne dla handlowców Suwałki

doradztwo prawne przy prowadzeniu firmy Suwałki

doradztwo prawne dla firm Suwałki

doradztwo prawne przy zakładaniu spółki Suwałki

doradztwo prawne przy zakładaniu fundacji Suwałki

doradztwo prawne przy zakładaniu stowarzyszeń Suwałki

obsługa prawna dla organów spółek Suwałki