W społeczeństwie istnieje ogólne przekonanie, że sprawa rozwodowa trwa długo oraz wiąże się ze sporymi kosztami. W przepisach prawnych są pewne rozwiązania, które w sposób szybki i bezkonfliktowy, pomogą osiągnąć rozwód.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie lub za porozumieniem stron?

Kiedy oboje małżonkowie znaleźli porozumienie we wszystkich istotnych sprawach, wówczas rozwód ma szansę trwać krótko i zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Przykładowo w Sądzie Okręgowym w Lublinie, w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię, otrzymaliśmy wyrok 3 miesiące po złożeniu pozwu rozwodowego.

Oczywiście w przypadku złożenia pozwu o rozwód bez orzekania o winie lub za porozumieniem stron, postępowanie rozwodowe jest znacznie krótsze, od postępowania z orzekaniem o winie. Głównym powodem jest fakt, że sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron i ewentualnie jednego świadka. W efekcie, całe postępowanie rozwodowe może zakończyć się na jednej rozprawie. Oczywiście pod warunkiem, że pozew rozwodowy jest prawidłowo skonstruowany i nie zawiera braków formalnych. Dlatego też, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – radcy prawnego, który pomoże przy napisaniu pozwu.

Rozwód bez orzekania o winie a brak porozumienia co do władzy rodzicielskiej

W sytuacji gdy, małżonkowie posiadają dzieci, sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Sąd również może rozstrzygać o kontaktach oraz wysokości alimentów.

Jeżeli małżonkowie nie porozumieją się co do kwestii związanych z władzą rodzicielską, to nawet żądanie o nieorzekaniu o winie, w tym wypadku nie przyspieszy rozwodu. Wynika to z tego, że sąd musi przeprowadzić dłuższe postępowanie dowodowe.

W związku z powyższym, aby sąd nie musiał przeprowadzać długotrwałego postępowania dowodowego, małżonkowie powinni wcześniej porozumieć się co do kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego albo winne są obie strony. W praktyce procedura jest bardzo skomplikowana, ponieważ oprócz udowodnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, strona musi też wykazać winę drugiego małżonka. W efekcie, procedura dowodowa zostaje znacznie wydłużona. Strony będą musiały dostarczyć dowody potwierdzające winę małżonka. Częstymi dowodami w tego typu sprawach są przede wszystkim: zeznania świadków, bilingi rozmów, wydruki SMS-ów, wydruki maili itd.

W tym miejscu należy podkreślić, że każda rozprawa jest ograniczona czasowo. W związku zz tym, sąd nie będzie mógł przesłuchać wszystkich wskazanych przez strony kilkunastu świadków na jednej rozprawie. Rozprawa będzie musiała zostać odroczona na inny termin (zwykle jest to kilka miesięcy). Zdarza się, że takie sprawy rozwodowe potrafią ciągnąć się latami. Oczywiście nie jest to reguła i zależy to przede wszystkim od aktywności dowodowej każdej ze strony.

Jeżeli zatem, ktoś zastanawia się jak długo będzie trwała sprawa rozwodowa, to należy wskazać, że nie ma tutaj uniwersalnej odpowiedzi. Nie należy się sugerować opiniami osób, które już były stronami w takich postępowaniach, bo każde postępowanie może się od siebie różnić. Jednakże rozwód z orzekaniem o winie zawsze trwa dłużej, niż rozwód bez orzekania o winie.

 


Mam nadzieję, że artykuł okazał się dla Ciebie przydatny.

Jeżeli tak było, polub Nas na Facebooku – Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald. Dla Ciebie to jedno kliknięcie, a dla mnie to potwierdzenie, że moja praca jest wartościowa.

radca prawny Anna Grabek


Wszystkie teksty umieszczane na naszej stronie internetowej są naszą opinią. Prosimy nie traktować ich jako porady prawnej w konkretnej sprawie, ponieważ konkretna sprawa zawsze wymaga indywidualnej analizy.


Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald Ełk  | legalgg.plkancelaria@legalgg.pl

Kancelaria adwokacka Ełk


 

 

sprawa rozwodowa pomoc prawnika

 

jak długo trwa sprawa rozwodowa

 

jak wygląda sprawa rozwodowa

 

rozwód bez orzekania o winie

 

rozwód za porozumieniem stron

 

rozwód z orzekaniem o winie

 

sprawa rozwodowa jakie koszty

 

sprawa rozwodowa koszty

 

ile trwa sprawa rozwodowa

 

sprawa rozwodowa jaki sąd

 

sprawa rozwodowa krok po kroku

 

sprawa rozwodowa a wolne w pracy

 

sprawa rozwodowa a alimenty

 

sprawa rozwodowa a dzieci

 

sprawa rozwodowa apelacja

 

apelacja sprawy rozwodowej

 

sprawa rozwodowa be obecności pozwanego

 

sprawa rozwodowa cena

 

sprawa rozwodowa cennik

 

sprawa rozwodowa jakie dokumenty

 

sprawa rozwodowa zeznania dzieci

 

sprawa rozwodowa opieka nad dzieckiem

 

sprawa rozwodowa podział majątku

 

sprawa rozwodowa pomoc prawnika

 

jak długo trwa sprawa rozwodowa

 

jak wygląda sprawa rozwodowa

 

rozwód bez orzekania o winie

 

rozwód za porozumieniem stron

 

rozwód z orzekaniem o winie

 

sprawa rozwodowa jakie koszty

 

sprawa rozwodowa koszty

 

ile trwa sprawa rozwodowa

 

sprawa rozwodowa jaki sąd

 

sprawa rozwodowa krok po kroku

 

sprawa rozwodowa a wolne w pracy

 

sprawa rozwodowa a alimenty

 

sprawa rozwodowa a dzieci

 

sprawa rozwodowa apelacja

 

apelacja sprawy rozwodowej

 

sprawa rozwodowa be obecności pozwanego

 

sprawa rozwodowa cena

 

sprawa rozwodowa cennik

 

sprawa rozwodowa jakie dokumenty

 

sprawa rozwodowa zeznania dzieci

 

sprawa rozwodowa opieka nad dzieckiem

 

sprawa rozwodowa podział majątku

sprawa rozwodowa pomoc prawnika
jak długo trwa sprawa rozwodowa
jak wygląda sprawa rozwodowa
rozwód bez orzekania o winie
rozwód za porozumieniem stron
rozwód z orzekaniem o winie
sprawa rozwodowa jakie koszty
sprawa rozwodowa koszty
ile trwa sprawa rozwodowa
sprawa rozwodowa jaki sąd
sprawa rozwodowa krok po kroku
sprawa rozwodowa a wolne w pracy
sprawa rozwodowa a alimenty
sprawa rozwodowa a dzieci
sprawa rozwodowa apelacja
apelacja sprawy rozwodowej
sprawa rozwodowa be obecności pozwanego
sprawa rozwodowa cena
sprawa rozwodowa cennik
sprawa rozwodowa jakie dokumenty
sprawa rozwodowa zeznania dzieci
sprawa rozwodowa opieka nad dzieckiem
sprawa rozwodowa podział majątku