Zespół Kancelarii Prawnej Grabek Gróndwald skutecznie poprowadził sprawę nielegalnego zajęcia przez Komornika środków zgromadzonych na rachunku bankowym naszego Klienta. Dzięki wnikliwej analizie przepisów prawnych oraz szybkiej reakcji naszych Prawników, zajęcie zostało uznane za nielegalne, a Klient może liczyć na ich zwrot.

Czego dotyczyła sprawa?

W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, doszło do zajęcia przez Komornika środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym naszego Klienta pochodzących wyłącznie z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgodnie z przepisami prawa, takie środki nie podlegają w ogóle zajęciu i nie powinny być przedmiotem egzekucji. Złożenie wniosku o zwolnienie ww. środków spod egzekucji nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Po przeanalizowaniu materiału, zdecydowaliśmy się przygotować skargę na czynności komornika. Niestety, referendarz sądowy rozpatrujący skargę, nie zgodził się z przedstawioną skargą i przychylił się do argumentacji komornika. Razem z Klientem postanowiliśmy skorzystać z dalszej procedury odwoławczej i wnieść skargę na orzeczenie referendarza sądowego.

Co zdecydował sąd?

Dopiero Sąd Rejonowy zgodził się z naszą argumentacją i nakazał komornikowi zwolnić bezprawnie zajęte środki.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu zarówno dłużników, jak i wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych, zapraszamy do kontaktu. 


Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald Ełk  | legalgg.plkancelaria@legalgg.pl

Kancelaria adwokacka Ełk