Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw z branży transportowej (firm przewozowych, firm spedycyjnych, operatorów logistycznych, kierowców).

Zakres oferowanych usług Kancelarii z zakresu prawa przewozowego i transportowego obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów, w szczególności zleceń spedycyjnych, zleceń transportowych, umów przewozu, umów najmu, umów współpracy, czy regulaminów;
 • reprezentacja podczas postępowań reklamacyjnych;
 • doradztwo, a także reprezentacja przed ubezpieczycielem oraz sądami, w ramach dochodzenia i windykacji należności z tytułu umów przewozu, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;
 • reprezentacja w sprawach pracowniczych;
 • opiniowanie oraz reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli, a także tych toczących się przed sądem w związku z:
  • szkodami w przesyłce,
  • szkodami występującymi w wypadkach komunikacyjnych,
  • szkodami w zakresie opóźnienia w dostarczeniu przesyłki,
  • szkodami spowodowanymi przez inne podmioty (w trakcie załadunku/rozładunku),
  • szkodami w postępowaniu likwidacyjnym z ubezpieczenia OC spedytora, rozładowczy, nadawcy, odbiorcy, agencji pracy i innych podmiotów.