Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw z branży transportowej (firm przewozowych, firm spedycyjnych, operatorów logistycznych, kierowców).

Zakres oferowanych usług Kancelarii z zakresu prawa przewozowego i transportowego obejmuje w szczególności:

kodeks cywilny spedycja

 

kodeks cywilny umowa spedycji

 

prawo transportowe kancelaria

 

umowa przewozu kodeks cywilny

 

pomoc prawna w transporcie

 

prawo transportowe pomoc

 

prawo transportowe prawnik

 

prawnik od prawa transportowego

 

kancelaria od prawa transportowego

 

kodeks cywilny spedycja

 

kodeks cywilny umowa spedycji

 

prawo transportowe kancelaria

 

umowa przewozu kodeks cywilny

 

pomoc prawna w transporcie

 

prawo transportowe pomoc

 

prawo transportowe prawnik

 

prawnik od prawa transportowego

 

kancelaria od prawa transportowego

 

 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów, w szczególności zleceń spedycyjnych, zleceń transportowych, umów przewozu, umów najmu, umów współpracy, czy regulaminów;
 • reprezentacja podczas postępowań reklamacyjnych;
 • doradztwo, a także reprezentacja przed ubezpieczycielem oraz sądami, w ramach dochodzenia i windykacji należności z tytułu umów przewozu, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;
 • reprezentacja w sprawach pracowniczych;
 • opiniowanie oraz reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli, a także tych toczących się przed sądem w związku z:
  • szkodami w przesyłce,
  • szkodami występującymi w wypadkach komunikacyjnych,
  • szkodami w zakresie opóźnienia w dostarczeniu przesyłki,
  • szkodami spowodowanymi przez inne podmioty (w trakcie załadunku/rozładunku),
  • szkodami w postępowaniu likwidacyjnym z ubezpieczenia OC spedytora, rozładowczy, nadawcy, odbiorcy, agencji pracy i innych podmiotów.

prawo transportowe kancelaria Ełk

pomoc prawna w transporcie Ełk

prawo transportowe pomoc Ełk

prawo transportowe prawnik Ełk

prawnik od prawa transportowego Ełk

kancelaria od prawa transportowego Ełk

prawo transportowe kancelaria Giżycko

pomoc prawna w transporcie Giżycko

prawo transportowe pomoc Giżycko

prawo transportowe prawnik Giżycko

prawnik od prawa transportowego Giżycko

kancelaria od prawa transportowego Giżycko

prawo transportowe kancelaria Olecko

pomoc prawna w transporcie Olecko

prawo transportowe pomoc Olecko

prawo transportowe prawnik Olecko

prawnik od prawa transportowego Olecko

kancelaria od prawa transportowego Olecko

prawo transportowe kancelaria Suwałki

pomoc prawna w transporcie Suwałki

prawo transportowe pomoc Suwałki

prawo transportowe prawnik Suwałki

prawnik od prawa transportowego Suwałki

kancelaria od prawa transportowego Suwałki