W gazecie „Nowy Rolnik”  I-II/2022 pojawił się artykuł wspólnika naszej kancelarii – radcy prawnego Anny Grabek na temat umowy dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę.


Fragment artykułu:

„Umowy dzierżawy nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne, którymi posługują się firmy, mogą zawierać niekorzystne postanowienia dla właściciela gruntu rolnego – wydzierżawiającego. Dlatego warto pamiętać, aby właściciel gruntu wynegocjował z firmą korzystne dla siebie postanowienia. Nie ma obowiązku zgadzania się w całości na projekt umowy przedstawiony przez dzierżawcę”.

Czytaj więcej na:

Gazeta Nowy Rolnik

umowa dzierżawy

 

umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną

 

umowa dzierżawy fotowoltaika

 

fotowoltaika a umowa dzierżawy

 

wzór umowy dzierżawy dla fotowoltaiki

 

umowa dzierżawy

 

umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną

 

umowa dzierżawy fotowoltaika

 

fotowoltaika a umowa dzierżawy

 

wzór umowy dzierżawy dla fotowoltaiki

umowa dzierżawy
umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną
umowa dzierżawy fotowoltaika
fotowoltaika a umowa dzierżawy
wzór umowy dzierżawy dla fotowoltaiki