Polityka prywatności

Polityka prywatności w sposób zwięzły przedstawi Państwu zasady w oparciu, o które przetwarzane są Państwa dane osobowe jak również uprawnienia, które Państwu przysługują z związku z ich przetwarzaniem przez naszą Kancelarię.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Gabriel Gróndwald (dalej jako „Kancelaria””) z siedzibą w Ełku (19-300) przy Armii Krajowej 42. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki w celu bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególności zabezpiecza przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Kancelarią pod adresem e-mail: kancelaria@legalgg.pl

 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy np. w związku z udzieleniem przez Państwa zapytania poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię lub w których Kancelaria uczestniczy oraz o działalności Kancelarii po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym właśnie celu (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią ( art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną legalgg.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • jak również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo dostępu do danych osobowych – mogą Państwo uzyskać informację czy Państwa dane są przez Kancelarię przetwarzane, jak również uzyskać informację m.in. o celu przetwarzania, okresie przechowywania, itp.

 • Prawo do sprostowania danych osobowych – mogą Państwo żądać sprostowania nieprawidłowych danych jak również uzupełnienia danych niekompletnych.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – mogą Państwo wnioskować do Kancelarii o usunięcie Państwa danych osobowych. Po takim wniosku dane powinny zostać usunięte, jeśli nie będzie istniała inna podstawa do przetwarzania danych osobowych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo również wnioskować o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych np. ze względu na kwestionowanie ich prawidłowości, czy w sytuacji gdy uznają Państwo, że są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków mogą Państwo żądać przekazania własnych danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

 • Prawo do wniesienia skargi – gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, można skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Należy pamiętać, iż jest to katalog uprawnień jaki przysługuje Państwu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Nie oznacza to jednak, iż w każdym przypadku będą Państwu przysługiwały wszystkie powyższe uprawnienia jednocześnie.

 

Okres przetwarzania

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty powiązane z Kancelarią, (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii oraz na terenie oddziałów Kancelarii w innych miastach Polski. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W takich sytuacja, gdy będzie to możliwe, podmioty zostaną zobowiązane do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

 

Kwestie związane z profilowaniem

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności nie są przedmiotem profilowania.

 

Pliki Cookies

Informujemy, iż niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dopasowania zawartości strony www.legalgg.pl do indywidualnie zdefiniowanych preferencji oraz optymalizacji korzystania z serwisu,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Państwo korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) dostarczania Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Należy pamiętać, iż standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. Możliwa jest zmiana ustawień aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż zmiany ustawień w przeglądarce internetowej może uniemożliwić poprawne korzystanie z naszego serwisu.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na niniejszej stronie internetowej. Uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.