Kancelaria oferuje pełen zakres usług doradczych w ramach zagadnień związanych z prawem mieszkaniowym. Udzielimy profesjonalnych porad prawnych w przypadku problemów z umowami najmu, problemów ze członkami lub zarządami wspólnot mieszkaniowych czy dochodzenia należności z tytułu różnych opłat eksploatacyjnych.

Usługi Kancelarii w zakresie pomocy i porad prawnych z dziedziny prawa mieszkaniowego kierowane są nie tylko do osób fizycznych, ale również do Wspólnot Mieszkaniowych itp. Zapewniamy fachową reprezentację w sporach związanych z prawem mieszkaniowym.

Świadczone przez Kancelarię usługi z zakresu prawa lokalowego oraz prawa nieruchomości, obejmują w szczególności:

  • sporządzanie i analizę prawną umów najmu czy umów dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych;
  • dochodzenie wszelkich należności z tytułu umowy najmu;
  • opiniowanie umów deweloperskich;
  • prowadzenie postępowań o eksmisję, dochodzenie zapłaty czynszu i innych opłat związanych z lokalami (odszkodowanie za bezumowne
  • korzystanie z lokalu mieszkalnego, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości);
  • obsługa Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.