Kancelaria oferuje pełen zakres usług doradczych w ramach zagadnień związanych z prawem mieszkaniowym. Udzielimy profesjonalnych porad prawnych w przypadku problemów z umowami najmu, problemów ze członkami lub zarządami wspólnot mieszkaniowych czy dochodzenia należności z tytułu różnych opłat eksploatacyjnych.

Usługi Kancelarii w zakresie pomocy i porad prawnych z dziedziny prawa mieszkaniowego kierowane są nie tylko do osób fizycznych, ale również do Wspólnot Mieszkaniowych itp. Zapewniamy fachową reprezentację w sporach związanych z prawem mieszkaniowym.

Świadczone przez Kancelarię usługi z zakresu prawa lokalowego oraz prawa nieruchomości, obejmują w szczególności:

prawo lokalowe

 

prawo mieszkaniowe

 

analiza prawna umów najmu

 

tworzenie umów najmu

 

przygotowanie umowy najmu

 

opiniowanie umów deweloperskich

 

postępowanie eksmisji

 

dochodzenie zapłaty czynszu

 

dochodzenie zapłaty za lokal

 

dochodzenie opłat lokalowych

 

obsługa wspólnot mieszkaniowych

 

obsługa spółdzielni mieszkaniowych

 

prawo lokalowe

 

prawo mieszkaniowe

 

analiza prawna umów najmu

 

tworzenie umów najmu

 

przygotowanie umowy najmu

 

opiniowanie umów deweloperskich

 

postępowanie eksmisji

 

dochodzenie zapłaty czynszu

 

dochodzenie zapłaty za lokal

 

dochodzenie opłat lokalowych

 

obsługa wspólnot mieszkaniowych

 

obsługa spółdzielni mieszkaniowych

 

  • sporządzanie i analizę prawną umów najmu czy umów dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych;
  • dochodzenie wszelkich należności z tytułu umowy najmu;
  • opiniowanie umów deweloperskich;
  • prowadzenie postępowań o eksmisję, dochodzenie zapłaty czynszu i innych opłat związanych z lokalami (odszkodowanie za bezumowne
  • korzystanie z lokalu mieszkalnego, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości);
  • obsługa Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.

prawo lokalowe Ełk

prawo mieszkaniowe Ełk

analiza prawna umów najmu Ełk

tworzenie umów najmu Ełk

przygotowanie umowy najmu Ełk

opiniowanie umów deweloperskich Ełk

postępowanie eksmisji Ełk

dochodzenie zapłaty czynszu Ełk

dochodzenie zapłaty za lokal Ełk

dochodzenie opłat lokalowych Ełk

obsługa wspólnot mieszkaniowych Ełk

obsługa spółdzielni mieszkaniowych Ełk

prawo lokalowe Giżycko

prawo mieszkaniowe Giżycko

analiza prawna umów najmu Giżycko

tworzenie umów najmu Giżycko

przygotowanie umowy najmu Giżycko

opiniowanie umów deweloperskich Giżycko

postępowanie eksmisji Giżycko

dochodzenie zapłaty czynszu Giżycko

dochodzenie zapłaty za lokal Giżycko

dochodzenie opłat lokalowych Giżycko

obsługa wspólnot mieszkaniowych Giżycko

obsługa spółdzielni mieszkaniowych Giżycko

prawo lokalowe Olecko

prawo mieszkaniowe Olecko

analiza prawna umów najmu Olecko

tworzenie umów najmu Olecko

przygotowanie umowy najmu Olecko

opiniowanie umów deweloperskich Olecko

postępowanie eksmisji Olecko

dochodzenie zapłaty czynszu Olecko

dochodzenie zapłaty za lokal Olecko

dochodzenie opłat lokalowych Olecko

obsługa wspólnot mieszkaniowych Olecko

obsługa spółdzielni mieszkaniowych Olecko

prawo lokalowe Suwałki

prawo mieszkaniowe Suwałki

analiza prawna umów najmu Suwałki

tworzenie umów najmu Suwałki

przygotowanie umowy najmu Suwałki

opiniowanie umów deweloperskich Suwałki

postępowanie eksmisji Suwałki

dochodzenie zapłaty czynszu Suwałki

dochodzenie zapłaty za lokal Suwałki

dochodzenie opłat lokalowych Suwałki

obsługa wspólnot mieszkaniowych Suwałki

obsługa spółdzielni mieszkaniowych Suwałki