Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Sprawami, w których najczęściej reprezentujemy naszych klientów, są sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy rodzinne w szczególności rozwód i alimenty.

Kancelaria świadczy pomoc prawną, w szczególności w sprawach dotyczących:

  • odwołania darowizny,
  • działu spadku,
  • zachowku,
  • wydziedziczenia,
  • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego,
  • prawa rodzinnego, w tym o rozwód, separację, alimenty, podział majątku,
  • tworzenia majątkowych umów małżeńskich (intercyz).