Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami.

Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości w celu zweryfikowania ewentualnych obciążeń prawami na rzecz osób trzecich lub innych obciążeń, które mogą być niekorzystne przy nabyciu nieruchomości.
Prowadzimy konsultacje przy opracowywaniu optymalnej koncepcji nabycia nieruchomości oraz  zabezpieczenia transakcji, biorąc pod uwagę również aspekty podatkowe.

Zakres oferowanych usług Kancelarii z zakresu prawa nieruchomości obejmuje w szczególności:

  • obsługę prawną w zakresie przygotowania umów związanych z nabyciem oraz sprzedażą nieruchomości, a także ich wynajmem, dzierżawą czy użytkowaniem itp.;
  • analizy stanu prawnego nieruchomości;
  • opiniowanie umów deweloperskich;
  • reprezentację Klientów w negocjacjach, przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów;
  • reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi w sporach oraz postępowaniach wieczystoksięgowych;
  • doradztwo i reprezentowanie cudzoziemców w procesie uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości;
  • wsparcie nabywców przy transakcjach nabycia nieruchomości w postępowaniu komorniczym.