Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami.

Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości w celu zweryfikowania ewentualnych obciążeń prawami na rzecz osób trzecich lub innych obciążeń, które mogą być niekorzystne przy nabyciu nieruchomości.
Prowadzimy konsultacje przy opracowywaniu optymalnej koncepcji nabycia nieruchomości oraz  zabezpieczenia transakcji, biorąc pod uwagę również aspekty podatkowe.

Zakres oferowanych usług Kancelarii z zakresu prawa nieruchomości obejmuje w szczególności:

prawo obrotu nieruchomościami

prawnik od obrotu nieruchomościami

 

kancelaria od obrotu nieruchomościami

 

przygotowanie umowy nabycia nieruchomości

 

przygotowanie umów nabycia nieruchomości

 

przygotowanie umowy sprzedaży nieruchomości

 

przygotowanie umów sprzedaży nieruchomości

 

przygotowanie umowy dzierżawy nieruchomości

 

przygotowanie umów dzierżawy nieruchomości

 

reprezentowanie cudzoziemców podczas zezwoleń na nabycie nieruchomości

 

prawnik od obrotu nieruchomościami

 

kancelaria od obrotu nieruchomościami

 

przygotowanie umowy nabycia nieruchomości

 

przygotowanie umów nabycia nieruchomości

 

przygotowanie umowy sprzedaży nieruchomości

 

przygotowanie umów sprzedaży nieruchomości

 

przygotowanie umowy dzierżawy nieruchomości

 

przygotowanie umów dzierżawy nieruchomości

 

reprezentowanie cudzoziemców podczas zezwoleń na nabycie nieruchomości

 

  • obsługę prawną w zakresie przygotowania umów związanych z nabyciem oraz sprzedażą nieruchomości, a także ich wynajmem, dzierżawą czy użytkowaniem itp.;
  • analizy stanu prawnego nieruchomości;
  • opiniowanie umów deweloperskich;
  • reprezentację Klientów w negocjacjach, przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów;
  • reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi w sporach oraz postępowaniach wieczystoksięgowych;
  • doradztwo i reprezentowanie cudzoziemców w procesie uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości;
  • wsparcie nabywców przy transakcjach nabycia nieruchomości w postępowaniu komorniczym.

prawo obrotu nieruchomościami Ełk

prawnik od obrotu nieruchomościami Ełk

kancelaria od obrotu nieruchomościami Ełk

prawo obrotu nieruchomościami Giżycko

prawnik od obrotu nieruchomościami Giżycko

kancelaria od obrotu nieruchomościami Giżycko

prawo obrotu nieruchomościami Olecko

prawnik od obrotu nieruchomościami Olecko

kancelaria od obrotu nieruchomościami Olecko

prawo obrotu nieruchomościami Suwałki

prawnik od obrotu nieruchomościami Suwałki

kancelaria od obrotu nieruchomościami Suwałki