Upadłość konsumencka to postępowanie, o którym słyszała zapewne większość z nas. Zwykle poszukujemy tego hasła, gdy nasza sytuacja materialna jest zła. Jednak większość osób, które do nas trafiają, posiadają nieprawdziwe informacje na temat tej procedury. Celem artykułu jest przedstawienie informacji o upadłości konsumenckiej.
 
Co to jest upadłość konsumencka?

Jest to postępowanie sądowe skierowane do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (konsumentów).
 
Czy można ogłosić upadłość, jeżeli dłużnik nie posiada majątku?

Tak. Po zmianie przepisów, każdy konsument (również ten, który nie posiada majątku) może wystąpić z wnioskiem do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 

Czy można ogłosić upadłość konsumencką w przypadku jednego wierzyciela?
Tak. Można ogłosić upadłość dłużnika – konsumenta, nawet wtedy, gdy posiada on wyłącznie jednego wierzyciela.
 Upadłość konsumencką można ogłosić, gdy dłużnik spełnia określone warunki. Jakie? Po pierwsze, dłużnik musi wykazać, że stał się NIEWYPŁACALNY. Co oznacza „niewypłacalność”?
 
PRZYKŁAD I
Pani Janina pracuje jako sprzątaczka i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000 zł „na rękę”. W 2016 roku Pani Janina zaciągnęła kredyt. Z tego tytułu płaciła co miesiąc raty w wysokości 1000 zł. Niestety w 2020 roku zmarł małżonek Pani Janiny. W maju 2021 roku Pani Janina została zwolniona z pracy. Od czerwca 2021 roku Pani Janina przestała spłacać raty za kredyt oraz czynsz za mieszkanie. Dodatkowo, przychodzą wezwania do zapłaty z tytułu zaległych rachunków za telefon. Ponadto, nie może znaleźć pracy. W stosunku do Pani Janiny było prowadzone postępowanie egzekucyjne. Jednak komornik umorzył postępowanie z powodu jej bezskuteczności. Pani Janina jest zadłużona na łączną sumę 160 350,56 zł, nie jest w stanie spłacić zadłużenia, ledwo starczy jej na żywność i leki. Co może zrobić Pani Janina?
ODPOWIEDŹ: Pani Janina może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  
OMÓWIENIE: Jeżeli dłużnik z braku środków finansowych przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań pieniężnych, możemy mówić, że jest on niewypłacalny. Przykładowo, nie ma pieniędzy na zakup leków i żywność oraz spłatę kredytu. Gdy taki stan ma miejsce co najmniej przez trzy miesiące, wtedy niewypłacalność dłużnika ma charakter trwały. Jest to podstawa do złożenia wniosku.
 
PRZYKŁAD II
Pan Adam zaciągnął kredyt konsumencki w banku w kwocie 60.000,00 zł. Następnego dnia, Pan Adam stwierdził, że nie jest w stanie spłacić tego kredytu. Wobec czego, kolejnego dnia złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pan Adam pracuje jako kasjer w sklepie i zarabia 2.900 zł „na rękę”. Nie ma żadnych problemów finansowych. Czy wniosek Pana Adama jest dopuszczalny ?
ODPOWIEDŹ: Wniosek Pana Adama jest niedopuszczalny.
OMÓWIENIE: Pan Adam nie boryka się z żadnymi problemami finansowymi. Jedyne zobowiązanie to kredyt od paru dni. Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej jest dedykowane osobom, które utraciły zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań i taki stan przekracza okres 3 miesięcy.
 
Oczywiście, aby zainicjować postępowanie należy wystąpić do sądu z wnioskiem. Jednak wcześniej, powinniśmy przenalizować czy w ogóle spełniamy przesłanki. Musimy pochylić się nad wszystkimi dokumentami jakie posiadamy (umowy, faktury, wyroki, postanowienia od komornika). Z tych dokumentów, dowiemy się o wysokości zadłużenia. Jeśli po powyższej analizie okaże się, że stan niewypłacalności rzeczywiście występuje po naszej stronie, to wtedy możemy zająć się przygotowaniami do wniosku o ogłoszenie upadłości.
 
Sąd ogłosił moją upadłość, co dalej?
To ważny krok, jednak to dopiero początek twojej drogi do uzyskania oddłużenia. Sąd wyznaczył syndyka, który teraz przeanalizuje twoją sytuację i twój majątek. Musisz z nim współpracować i udostępniać mu wszystkie dokumenty, informacje i składniki swojego majątku. Zostanie ustalony plan spłaty, określony zakres spłat i wysokość zobowiązań, które zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty.
 
Ile to będzie trwało?
Co do zasady postępowanie powinno trwać maksymalnie 36 miesięcy. Jeśli jednak do swojej niewypłacalności doprowadziłeś/aś umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa to takie postępowanie, musi trwać minimum 36 miesięcy, a maksymalnie nawet 84 miesiące (7lat).
 
PRZYKŁAD:
Pan Jan posiadał kredy hipoteczny z ratą 1500 zł. Zarabia „na rękę” 2500 zł. Pan Jan wziął kredyt na nowy samochód. Następnie wziął pożyczkę na nowy telewizor i nowy komputer. Jednakże stwierdził, że zwolni się z pracy i będzie „grał na giełdzie”. Niestety nie miał w tej materii żadnej wiedzy i doświadczenia. Pan Jan przestał regulować swoje zobowiązania, ale mimo to nie miał zamiaru szukać nowej pracy. Pomyślał, że ogłosi upadłość i wszystkie jego problemy się skończą.
W takiej sytuacji po ogłoszeniu upadłości, Pan Jan musi liczyć się z tym, że jego postępowanie może trwać długo, nawet 7 lat.
 
 
Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej zawsze oznacza umorzenie długów w całości?
Nie. Każdorazowo sytuacja majątkowa dłużnika jest badana podczas postępowania upadłościowego. Najczęściej zostaje ustalony plan spłaty, w którym określony zostaje stopień zaspokojenia wierzycieli. Część zobowiązań lub całość, może zostać umorzona, ale po wykonaniu tego planu. Do całkowitego umorzenia długów, bez ustalania planu spłaty może dojść w sytuacji, gdy jesteś trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat.
 
PRZYKŁAD: Pan Jan miał kilka kredytów konsumpcyjnych. W wyniku wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Nie był zdolny do wykonywania swojej pracy. Z orzeczeń lekarzy wynika, iż ta sytuacja będzie miała charakter trwały. Pan Jan nie ma żadnego majątku. W takiej sytuacji, teoretycznie mogłoby dojść do oddłużenia bez ustalania spłat (tj. umorzenia wszelkich zobowiązań), gdyż Pan Jan jest trwale niezdolny do wykonania planu spłaty.
 
Ile kosztuje upadłość konsumencka?
Opłata sądowa do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej kosztuje tylko 30 zł. Następnie należy liczyć się z dodatkowymi kosztami postępowania sądowego. To na dłużniku spoczywa pokrycie kosztów postępowania prowadzonego, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
Wysokość tych kosztów, jest uzależniona od długości i zakresu postępowania. Będą one pokrywane z likwidacji masy majątkowej. Obecnie takie koszty mogą być zaliczkowo pokrywane przez Skarb Państwa.

 


Mam nadzieję, że artykuł okazał się dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak było, polub Nas na Facebooku – Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald. 

Dla Ciebie to jedno kliknięcie, a dla mnie to potwierdzenie, że moja praca jest wartościowa.

Radca prawny Gabriel Gróndwald

  gabriel.grondwald@legalgg.pl


Wszystkie teksty umieszczane na naszej stronie internetowej są naszą opinią. Prosimy nie traktować ich jako porady prawnej w konkretnej sprawie, ponieważ konkretna sprawa zawsze wymaga indywidualnej analizy.

  • Kancelaria przeprowadza dokładną analizę w celu ustalenia zaistnienia przesłanek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
  • Zapewniamy pomoc przy właściwym przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wniosku o upadłość.
  • Przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości.
  • Zapewniamy reprezentację w toku całego postępowania upadłościowego w Białymstoku, Suwałkach, Warszawie, Lublinie.

Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald Ełk | legalgg.plkancelaria@legalgg.pl

Kancelaria adwokacka Ełk

 

upadłość konsumencka

 

upadłość konsumencka wniosek

 

upadłość konsumencka postępowanie

 

upadłość konsumencka ustawa

 

upadłość konsumencka przepisy

 

upadłość konsumencka forum

 

porady o upadłości konsumenckiej

 

porady prawne o upadłości konsumenckiej

 

upadłość konsumencka konsekwencje

 

upadłość konsumencka bez majątku

 

upadłość konsumencka koszty

 

upadłość konsumencka podstawa prawna

 

upadłość konsumencka a brak majątku

 

upadłość konsumencka a komornik

 

upadłość konsumencka a kredyt

 

upadłość konsumencka a pożyczka

 

upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

 

upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

 

upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

 

upadłość konsumencka a alimenty

 

upadłość konsumencka a konto w banku

 

upadłość konsumencka a spadek

 

upadłość konsumencka koszt poprowadzenia sprawy

 

upadłość konsumencka cennik

 

składanie wniosku o upadłość konsumencką

 

upadłość konsumencka co zabiera syndyk

 

upadłość konsumencka darmowa pomoc

 

konsultacja o upadłość konsumencką

 

konsultacja w sprawie upadłości konsumenckiej

 

jakie dokumenty do upadłości konsumenckiej

 

upadłość konsumencka dokumenty

 

upadłość konsumencka dla osób fizycznych

 

upadłość konsumencka dla przedsiębiorcy

 

upadłość konsumencka długi z działalności

 

etapy upadłości konsumenckiej

 

przebieg upadłości konsumenckiej

 

ile trwa upadłość konsumencka

 

ile kosztuje upadłość konsumencka

 

ile zabiera syndyk przy upadłości konsumenckiej

 

jak ogłosić upadłość konsumencką

 

jak nie stracić domu przy upadłości konsumenckiej

 

upadłość konsumencka jednego z małżonków

 

konsekwencje upadłości konsumenckiej

 

kiedy można ogłosić upadłość konsumencką

 

upadłość konsumencka przepisy 2021

 

upadłość konsumencka przepisy 2022

 

upadłość konsumencka rozprawa