Od 1 stycznia 2021 r. umowy o dzieło muszą zostać zgłoszone do ZUS. Na razie nie wiążę się to z obowiązkiem opłacania składek od takiego kontraktu. Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS spoczywa na płatniku składek lub osobie fizycznej zlecającej dzieło.
Taki obowiązek będzie ciążył na tych podmiotach, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Warto zwrócić uwagę, iż obowiązek dotyczy nie tylko dotychczasowych pracodawców którzy są płatnikami. Osoby, które nie odprowadzają składek za nikogo i nie mają statusu płatnika, również będzie dotyczył ten obowiązek. Nie wiąże się to jednak z obowiązkiem dla takich osób do rejestracji jako płatnik, ponieważ w dalszym ciągu nie zgłaszają do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego. Tak jak w przypadku innych umów, podmiot powinien to uczynić w ciągu 7 dni. Zgłoszenia można dokonać poprzez PUE ZUS wypełniając formularz RUD.

Zgłoszenie powinno dotyczyć umów zawieranych po 1 stycznia 2021 r. W formularzu należy podać przede wszystkim dane osoby zlecającej dzieło oraz wykonawcy tegoż dzieła, jak również informacje dotyczącej samej umowy w tym przedmiot umowy oraz ilość zawieranych umów z danym wykonawcą.

Płatnik składek, w przypadku niezgłoszenia umowy o dzieło – w związku z którą powstał obowiązek zgłoszenia – naraża się na karę grzywny do 5000 złotych.

Oczywiście, jak już wskazano na początku nie wiąże się to z obowiązkiem odprowadzania składek. Zatem po co w ogóle został nałożony ten obowiązek?

Część ekspertów twierdzi, że może być to preludium do oskładkowania umów o dzieło w przyszłości. Jednakże bez wątpienia,  ułatwi
to organom przeprowadzenie kontroli, gdyż w we wniosku należy wskazać przedmiot tej umowy oraz ich ilość zawieranych z danym wykonawcą. Po analizie takiego zgłoszenia, może okazać się, iż w danym przypadku powinna zostać zawarta umowa zlecenia lub umowa
o pracę. W takiej sytuacji, niestety oznaczałoby konieczność zapłaty przez płatnika zaległych składek od już wypłaconych wynagrodzeń.

Dlatego ważne jest aby przed zawarciem umowy przeanalizować jej przedmiot celem precyzyjnego określenia z jakiego rodzaju umową będziemy mieli do czynienia, a co za tym idzie jakiego rodzaju obowiązki będą na nas ciążyły.

 

Radca prawny Gabriel Gróndwald

  gabriel.grondwald@legalgg.pl


Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald  | legalgg.plkancelaria@legalgg.pl

Kancelaria adwokacka Ełk

 

umowa o dzieło

 

umowa o dzieło 2021

 

umowa o dzieło w roku 2021

 

umowa o dzieło a zus

 

zus przy umowie o dzieło

 

umowa o dzieło a podatek

 

umowa o dzieło a ubezpieczenie

 

umowa o dzieło a składki zus

 

umowa o dzieło a składki zus 2021

 

umowa o dzieło a ubezpieczenie zdrowotne 2021

 

umowa o dzieło a ubezpieczenie zdrowotne

 

obowiązek zgłaszania umowy o dzieło do zus

 

gdzie muszę zgłosić umowę o dzieło

 

zgłaszanie umowy o dzieło do zus po terminie

 

zgłaszanie umowy o dzieło przez płatnika

 

zgłaszanie umowy o dzieło do zus instrukcja

 

zgłaszanie umowy o dzieło rud

 

zgłaszanie umowy o dzieło formularz rud

 

zgłaszanie umowy o dzieło przez PUE

 

kara za brak zgłoszenia umowy o dzieło

 

umowa o dzieło a kara pieniężna

 

umowa o dzieło

 

umowa o dzieło 2021

 

umowa o dzieło w roku 2021

 

umowa o dzieło a zus

 

zus przy umowie o dzieło

 

umowa o dzieło a podatek

 

umowa o dzieło a ubezpieczenie

 

umowa o dzieło a składki zus

 

umowa o dzieło a składki zus 2021

 

umowa o dzieło a ubezpieczenie zdrowotne 2021

 

umowa o dzieło a ubezpieczenie zdrowotne

 

obowiązek zgłaszania umowy o dzieło do zus

 

gdzie muszę zgłosić umowę o dzieło

 

zgłaszanie umowy o dzieło do zus po terminie

 

zgłaszanie umowy o dzieło przez płatnika

 

zgłaszanie umowy o dzieło do zus instrukcja

 

zgłaszanie umowy o dzieło rud

 

zgłaszanie umowy o dzieło formularz rud

 

zgłaszanie umowy o dzieło przez PUE

 

kara za brak zgłoszenia umowy o dzieło

 

umowa o dzieło a kara pieniężna