Kancelaria świadczy pomoc prawną przy oddłużaniu osób niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Pomagamy dobrać najlepszy sposób oddłużenia osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Oferta skierowana jest zarówno dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka) oraz dla osób, które prowadzą lub prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą.

Usługi Kancelarii, w zakresie prawa upadłości, obejmują w szczególności:

analiza sytuacji prawnej

 

doradztwo w zakresie przygotowania strategii oddłużenia

 

przygotowywanie pism w postępowaniu upadłościowym

 

przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką

 

przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

 

sprawy upadłościowe

 

prawnik od spraw upadłościowych

 

kancelaria prawna od spraw upadłościowych

 

analiza sytuacji prawnej

 

doradztwo w zakresie przygotowania strategii oddłużenia

 

przygotowywanie pism w postępowaniu upadłościowym

 

przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką

 

przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

 

sprawy upadłościowe

 

prawnik od spraw upadłościowych

 

kancelaria prawna od spraw upadłościowych

 

  • wstępna analiza sytuacji prawnej i finansowej osoby dotkniętej niewypłacalnością lub zagrożonej niewypłacalnością;
  • doradztwo w zakresie przygotowania strategii oddłużenia;
  • przygotowywanie pism w postępowaniu upadłościowym, w tym wniosków o ogłoszenie upadłości, zażaleń na postanowienia oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości;
  • wniosków o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, wniosków o ustalenie lub zmianę planu spłaty;
  • reprezentację Klientów w sprawach upadłościowych przed sądem;
  • ochrona prawna przed wierzycielami w postępowaniach windykacyjnych na każdym etapie – przedsądowym, sądowym i komorniczym przed ogłoszeniem upadłości.

analiza sytuacji prawnej Ełk

sprawy upadłościowe Ełk

prawnik od spraw upadłościowych Ełk

kancelaria prawna od spraw upadłościowych Ełk

analiza sytuacji prawnej Giżycko

sprawy upadłościowe Giżycko

prawnik od spraw upadłościowych Giżycko

kancelaria prawna od spraw upadłościowych Giżycko

analiza sytuacji prawnej Olecko

sprawy upadłościowe Olecko

prawnik od spraw upadłościowych Olecko

kancelaria prawna od spraw upadłościowych Olecko

analiza sytuacji prawnej Suwałki

sprawy upadłościowe Suwałki

prawnik od spraw upadłościowych Suwałki

kancelaria prawna od spraw upadłościowych Suwałki