Kancelaria świadczy pomoc prawną przy oddłużaniu osób niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Pomagamy dobrać najlepszy sposób oddłużenia osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Oferta skierowana jest zarówno dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka) oraz dla osób, które prowadzą lub prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą.

Usługi Kancelarii, w zakresie prawa upadłości, obejmują w szczególności:

  • wstępna analiza sytuacji prawnej i finansowej osoby dotkniętej niewypłacalnością lub zagrożonej niewypłacalnością;
  • doradztwo w zakresie przygotowania strategii oddłużenia;
  • przygotowywanie pism w postępowaniu upadłościowym, w tym wniosków o ogłoszenie upadłości, zażaleń na postanowienia oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości;
  • wniosków o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, wniosków o ustalenie lub zmianę planu spłaty;
  • reprezentację Klientów w sprawach upadłościowych przed sądem;
  • ochrona prawna przed wierzycielami w postępowaniach windykacyjnych na każdym etapie – przedsądowym, sądowym i komorniczym przed ogłoszeniem upadłości.