Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji. W zakres usług wchodzi nie tylko sporządzanie umów, ale i analiza prawna umów, tak by pomóc uczestnikom procesu inwestycyjnego osiągnąć najkorzystniejsze dla nich rezultaty podczas rozliczania kontraktów budowlanych.

Kancelaria zapewnia również skuteczną windykację należności z tytułu kontraktu budowlanego zarówno na etapie polubownym, sądowym, jak i komorniczym.

Świadczone przez Kancelarię usługi z zakresu prawa budowlanego, obejmują w szczególności:

prawo budowlane

 

prawnik od prawa budowlanego

 

kancelaria prawna od prawa budowlanego

 

doradztwo prawne dla inwestorów

 

doradztwo prawne przy odbiorze robót budowlanych

 

prawo budowlane

 

prawnik od prawa budowlanego

 

kancelaria prawna od prawa budowlanego

 

doradztwo prawne dla inwestorów

 

doradztwo prawne przy odbiorze robót budowlanych

 

  • obsługę prawną w zakresie przygotowania umów związanych z wykonawstwem, generalnym wykonawstwem, podwykonawstwem;
  • doradztwo prawne dla inwestorów i wykonawców na etapie realizacji i odbioru robót budowlanych;
  • reprezentacja wykonawców w sprawach windykacyjnych wobec inwestorów, zalegających z płatnościami za wykonane roboty;
  • reprezentowanie Klientów w relacjach i negocjacjach z podmiotami finansującymi proces budowlany oraz ubezpieczycielami;
  • reprezentację Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi;
  • reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej.

prawo budowlane Ełk

prawnik od prawa budowlanego Ełk

kancelaria prawna od prawa budowlanego Ełk

doradztwo prawne dla inwestorów Ełk

doradztwo prawne przy odbiorze robót budowlanych Ełk

prawo budowlane Giżycko

prawnik od prawa budowlanego Giżycko

kancelaria prawna od prawa budowlanego Giżycko

doradztwo prawne dla inwestorów Giżycko

doradztwo prawne przy odbiorze robót budowlanych Giżycko

prawo budowlane Olecko

prawnik od prawa budowlanego Olecko

kancelaria prawna od prawa budowlanego Olecko

doradztwo prawne dla inwestorów Olecko

doradztwo prawne przy odbiorze robót budowlanych Olecko

prawo budowlane Suwałki

prawnik od prawa budowlanego Suwałki

kancelaria prawna od prawa budowlanego Suwałki

doradztwo prawne dla inwestorów Suwałki

doradztwo prawne przy odbiorze robót budowlanych Suwałki