Umowa spedycji a umowa przewozu

Często praktyce mogą pojawić się trudności z określeniem, czy zawarta umowa jest umową spedycji, czy umową przewozu. W obu umowach jej głównym celem będzie przede wszystkim transport różnego rodzaju towaru. Jednak w przypadku umowy spedycji, mogą pojawić się dodatkowe usługi.  Na dodatek, możliwe…

Więcej Info


Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie lub zaginięcie towaru na podstawie konwencji CMR

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (dalej „CMR”) stanowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i znajduje zastosowanie do prawie wszystkich umów przewozu międzynarodowego. Co do zasady, ma głównie zastosowanie do każdego przewozu towarów, jeżeli miejsce…

Więcej Info


Umowa spedycji. Co powinna zawierać ?

  W pierwszej kolejności, umowę spedycji należy odróżnić od umowy przewozu. Istotą umowy spedycji jest przede wszystkim nie tylko cała organizacja przewozu towaru, ale także inne czynności z nim związane (np.: załatwienie formalności celnych, przechowanie, opakowanie przesyłki, zawarcie umowy…

Więcej Info