Umowa przewozu – jak ją interpretować?

Umowa przewozu - definicja W poprzednim artykule omówiono umowę spedycji, czyli jedną z dwóch umów uregulowanych w kodeksie cywilnym stosowanych w szeroko rozumianym transporcie. W niniejszym artykule pochylimy się nad umową przewozu, czyli drugą umową uregulowaną w kodeksie cywilnym. Natomiast w…

Więcej Info