Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie lub zaginięcie towaru na podstawie konwencji CMR

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (dalej „CMR”) stanowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i znajduje zastosowanie do prawie wszystkich umów przewozu międzynarodowego. Co do zasady, ma głównie zastosowanie do każdego przewozu towarów, jeżeli miejsce…

Więcej Info